Een Opleiding Goed Bekeken

Er zijn verschillende beroepssectoren en nog meer verschillende opleidingen. Maar wat moet je als vmbo-leerling nu voor vervolgopleiding kiezen? Om je hierbij te helpen, organiseren we jaarlijks "Een Opleiding Goed Bekeken".

Een "Opleiding Goed Bekeken" is een project van ROC West-Brabant waar alle mbo-colleges aan mee werken. Jij als vmbo-leerling kan je inschrijven om een middag mee te kijken en mee te doen bij een mbo-opleiding waar jouw interesse ligt. Op deze manier hopen we je een goed beeld te geven van onze scholen, de sfeer en het soort opleiding. "Een Opleiding Goed Bekeken" vindt ieder jaar in januari en februari plaats.

Meer informatie over dit project kan je opvragen bij je decaan.