Onderwijsovereenkomst

Als je aan een opleiding begint, moet je een onderwijsovereenkomst ondertekenen. Deze onderwijsovereenkomst wordt ook wel "OOK" genoemd en deze regelt de rechten en plichten van ons als school en van jou als student.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan moeten je ouders de overeenkomst tekenen. Vanaf 18 jaar mag jij zelf de ondertekening doen.

Onderwijsovereenkomst