Centraal examenreglement

Het examenreglement bevat algemeen geldende regels met betrekking tot de examinering. Het examenreglement maakt onderdeel uit van de onderwijs- en examenprogrammering van opleidingen binnen ROC West-Brabant.

Het reglement heeft o.a. betrekking op: inschrijving examens, vrijstellingen, afwijkende examinering bij specifieke doelgroepen, onregelmatigheden, aanwezigheid, bekendmaking van de examenuitslag, inzagerecht, bezwaar en beroep.

Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs 2013-2014

Centraal Examenreglement 2014-2015 definitief dd 3 juni 2014

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs 2014-2015

Centraal Examenreglement 2015-2016

Centraal examenreglement 2016-2017
Centraal examenreglement 2017-2018