Cameratoezicht

Voor de scholen van ROC West-Brabant geldt een reglement cameratoezicht waarin omschreven wordt hoe om te gaan met toezicht door middel van camerasystemen. Het geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van studenten, medewerkers en bezoekers.

Het inzetten van cameratoezicht past in een groter pakket aan fysieke maatregelen dat wordt toegepast om de veiligheid van medewerkers, studenten en bezoekers binnen en in de directe omgeving van locaties van ROC West-Brabant te waarborgen.