Opleidingsniveaus

Vitalis college biedt opleidingen op verschillende opleidingsniveaus. Het niveau waarop je de opleiding van jouw keuze kunt gaan doen, is afhankelijk van je leeftijd en je vooropleiding. voor de niveaus geldt, hoe hoger het niveau van je opleiding, des te zelfstandiger de functie is waarvoor je wordt opgeleid.

Niveau 1: assistentenopleiding
Als je minimaal 16 jaar bent.

Niveau 2: basisberoepsopleiding
Als je een diploma vmbo kaderberoeps- of basisberoeps diploma hebt behaald.

Niveau 3: vakopleiding
Als je een diploma vmbo theoretische- of kaderberoeps- of gemengde leerweg hebt behaald.

Niveau 4: middenkader- of specialistenopleiding
Als je een diploma vmbo theoretische- of kaderberoeps- of gemengde leerweg hebt behaald.