Vitalis enige aanbieder HTV-P in Zeeland en West-Brabant

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is Vitalis college het enige ROC dat de Handhaver Toezicht en Veiligheid - Politie (HTV-P) opleiding mag aanbieden in West-Brabant en Zeeland. In de praktijk betekent dit dat ons wervingsgebied wordt uitgebreid.

Om de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid of Handhaver Toezicht(HTV) en Veiligheid-Politie(HTV-P) te volgen, dienen belangstellenden eerst een voorlichtingsbijeenkomst te hebben bijgewoond. De laatste voorlichtingsavond dit schooljaar staat gepland op dinsdag 1 maart 2016.

Indien uw leerlingen geinteresseerd zijn in deze opleiding, laat hen dan zo snel mogelijk aanmelden voor een voorlichting. Aanmelden voor de laatste bijeenkomst kan door het sturen van een mail met daarin contactgegevens, huidige school en leerjaar naar vcveiligheid@rocwb.nl.