Sociaal werk

Een sociaal werker stimuleert mensen uit om op zoek te gaan naar hun talenten, zodat nieuwe kansen ontstaan. Hierbij richt de sociaal werker zich op ondernemen en het creëren van mogelijkheden door te coachen en activiteiten te verzorgen.


Een sociaal werker is actief de sector Sociaal Agogisch Werken en is vaak werkzaam binnen één van de volgende terreinen:


Recreatie, opvang, sport en spel
Kunst, cultuur en amusement
Educatie
Buurtwerk
Jongeren- en ouderenwerk
Arbeidsbemiddeling
Vluchtelingenwerk


De opleiding
Binnen het Vitalis college krijgen de studenten intensieve begeleiding van een enthousiast docententeam dat klaarstaat om maatwerk te leveren. Onderwijsactiviteiten op locatie, op het Vitalis college én direct in de praktijk zorgen voor een juiste afwisseling. Hierdoor kunnen de studenten zich de theorie en vaardigheden eigen maken.

Studenten lopen vanaf het 1e leerljaar stage, vaak op locaal niveau. Denk hierbij aan: een stad, dorp, wijk of buurt. Belangrijk is dat er een match is tussen de student en de praktijk. Wij houden hierbij rekening met de mate van complexiteit van de stageplek en de wensen en behoeften van de studenten.

Maak kennis met deze boeiende opleiding
Zijn er studenten binnen uw school geïnteresseerd in de opleiding? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te maken met de opleiding Sociaal Werk:

  • Gastles; heeft u minimaal 15 studenten die mogelijk geïnteresseerd zijn in de opleiding Sociaal werk, dan komen wij met studenten naar u toe. Tijdens een gastles vertellen de studenten hun ervaringen en laten we aan de hand van een opdracht studenten kennismaken met de inhoud. à meer informatie via Roel Veltman, r.veltman@rocwb.nl

 

  • Open dagen; Tijdens de diverse open dag momenten kunnen leerlingen een kijkje komen nemen en in gesprek gaan met onze docenten en studenten. Meer informatie over de data e.d. vindt u op de website.

 

  • Een Opleiding Goed Bekeken; in januari neemt het Vitalis college deel aan een Opleiding Goed Bekeken. Vmbo-leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven. Tijdens een interactieve workshop maken zijn kennis met de opleiding.

 

  • Meeloopdag; Vmbo-ers die in het laatste jaar van hun opleiding zitten, kunnen zich aanmelden voor een meeloopdag. Dit is een realistische schooldag en ze worden hierbij begeleid door een zittende student. à meer informatie of aanmelden via Stip, vcstip@rocwb.nl

 
Volg ons ook op:
Snapchat: Sociaalwerk
Instagram: ikbensociaal
www.ikbensociaal.nl