Meeloopdagen voortgang

De meeloopdagen zijn in volle gang. Leerlingen van de vmbo’s die zich hebben aangemeld zijn reeds uitgenodigd voor een meeloopdag en/of krijgen op korte termijn een uitnodiging.

Via de secretarissen van de decanenkringen sturen wij op regelmatige basis overzichten met de namen van leerlingen die zich hebben aangemeld voor een meeloopdag, wanneer zij staan ingepland en of ze wel of niet aanwezig zijn geweest.

Helaas zijn er regelmatig leerlingen die zich kort van te voren afmelden of niet komen opdagen.  De namen van deze leerlingen kunt u terugvinden op de overzichten. Misschien dat u in geval het uw leerlingen betreft hen hierop kunt aanspreken. Onze hartelijke dank voor uw medewerking!