Visitatiebezoeken

Doelstelling visitatie

Volgens de richtlijnen van de inspectie is het de verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling om zich te verzekeren van de kwaliteit van de examinering in de beroepspraktijk. Deze dient op deugdelijke wijze plaats te vinden. Hier willen wij als Vitalis college middels een bezoek op een efficiënte en effectieve manier uitvoering aan geven.


Beleid visitatie "kwaliteit examinering in de beroepspraktjk"
Rapportage formulier visitatie "kwalteit examinering in de beroepspraktijk"
Procedure visitatie "kwaliteit examinering in de beroepspraktijk"