Regelingen en Procedures onderwijs- en examinering

Op een school als het Vitalis college gaan veel verschillende mensen op allerlei intensieve manieren met elkaar om. Het is dus belangrijk om een aantal afspraken te maken.

Deze afspraken worden vastgelegd in diverse onderwijs- en examen regelingen en procedures. Als student van het Vitalis college heb je recht op inzage in verschillende regelingen, procedures en protocollen zoals:

Onderwijsovereenkomst (OOK)
Deelnemersstatuut
Onderwijs- en examenregelingen (OER-en)
Praktijkovereenkomst (POK)
Bezwaar- en klachtenregelingen
Procedure bij fraude
Examenreglement
Vrijstellingsprocedure
Procedure afwijkende examenregelingen
Procedure externe examendeelnemer
Hoger niveau generieke examinering
Extra gelegenheid centraal examen rekenen

Klik hier om naar de pagina Regelingen en procedures te gaan.