Handvaten voor het beoordelen in de BPV

Handvaten voor het beoordelen van de student in de BPV

U vindt het belangrijk dat studenten goed worden opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar. U vraagt zich af welke kennis, houding en vaardigheden u nodig heeft om op een deskundige en vakinhoudelijk correcte wijze examenkandidaten te beoordelen.
Welk beoordelingsinstrument wordt daarbij gebruikt en op welke wijze wordt het toegepast? Welke valkuilen kunnen zich voordoen in het beoordelingsproces en hoe kunt u deze voorkomen?
Om op deze vragen een antwoord te bieden en u bij uw examenbeoordelingstaken te ondersteunen organiseert  het Vitalis College een praktische training met activerende werkvormen voor praktijkbeoordelaars.
Klik hier voor meer informatie

BPV handboek verpleegkundige
BPV handboek verzorgende IG20140801 Uitgewerkt voorbeeld examenplaar
20140801_Consortium 2014-instructies-examinator
20130116_Beoordelen 3-puntschaal Instrument en verantwoording