Handige links

Bigregister_wet en regelgeving

Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Ook beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Een van de instrumenten van de Wet BIG s het BIG-register.

Consortium Beroepsonderwijs
De kerntaken van het Consortium zijn ontwikkeling en implementatie van een krachtige en duurzame opleidings- en examenmethodiek voor het VMBO en het MBO. Speerpunt daarbij is een drempelloze aansluiting tussen VMBO, MBO en HBO.

Inspectiedienst Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren.