Beroeps Praktijk Vorming (BPV) / Stage

We bieden praktijk- en competentiegericht onderwijs. Om goede, praktijkgerichte beroepsopleidingen te bieden, werkt het Vitalis college nauw samen met het bedrijfsleven en instellingen. Bij alle opleidingen vindt een deel van de opleiding in de praktijk plaats bij erkende BPV bedrijven of instellingen. Erkende leerbedrijven zijn voor deze samenwerking van groot belang. Want Vitalis college wil haar studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Vitalis college onderhoudt daarom nauw contact met het bedrijfsleven en instellingen. Zodat wij ons onderwijs kunnen aansluiten op en bij de wensen en vraag vanuit de markt.

Studenten een BPV- / stageplaats aanbieden?
Doordat Beroeps Praktijk Vorming (stage) een belangrijk onderdeel uitmaakt van ons onderwijs, is er steeds meer behoefte aan stageplaatsen en leerbedrijven. Om als bedrijf of instelling in aanmerking te komen als leerbedrijf of om een stageplaats aan te bieden dient u als bedrijf erkend te worden. Deze erkenning wordt door de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven toegekend. U kunt dan zowel bol-ers als bbl-ers opleiden. Een bol-student is een student die een voltijdsopleiding volgt en bij u stage komt lopen. Een bbl-student is in dienst van uw bedrijf en gaat daarnaast naar school voor zijn opleiding.

BOL

De BPV-plaatsen voor de bol-studenten worden gecoördineerd door het OSB BPV.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het OSB BPV via telefoonnummer 076-5733318.

OSB BPV werkt met het programma BPV-plaza.
BPV plaza is een besloten website. De website is bedoeld voor een effectieve en efficiënte communicatie tussen BPV professionals uit zorg- en welzijnsorganisaties en BPV bureaus.

Via BPV plaza wordt stagecapaciteit doorgegeven en informatie ontvangen van geplaatste studenten. Alle relevante en actuele informatie en rapportages over de BPV planning vindt U op één plek.
www.bpvplazawb.nl

BBL

Aanmelden Bbl studenten
Door middel van het formulier "Melding Praktijkplaats bbl" kunt u (potentiële) werknemers aanmelden als bbl student. Alleen deze aanmeldingen worden meegenomen in de vervolgprocedure. Daarnaast moet de student zich ook zelf aanmelden bij het Vitalis college. De student dient hiervoor het aanmeldingsformulier, inclusief een kopie van het ID-bewijs en een kopie van het behaald diploma en tevens een kopie van de resultatenlijst op te sturen naar het Vitalis college. De student kan zich ook digitaal aanmelden via de website van Vitalis college.

Wettelijk cursusgeld BBL-studenten
Het beleid van het Vitalis college met betrekking tot het factureren en restitueren van het wettelijk cursusgeld voor BBL-studenten is vastgelegd in een notitie. Bedrijven en instellingen die plaats bieden aan onze bbl-studenten kunnen hierop nagaan welke regels het Vitalis college daarbij hanteert.
 
Melding praktijkplaats BBL 2016-2017 Zorg en Welzijn