Belangrijke data

De vaststellingsdata per opleiding:
MZ 4
MZ4V5A en MZ4D5A                                                    28-05 2018 
VZIG/Combi BBL
VZ3D5A, VZ3D5K1, VM3D5Y, VM3D5A, VM3D5B        19-06 2018   
VZIG/Combi BOL                      
VZ3V5A, VM3V5B, VM3V5C, VM3V5Y                           19-06 2018


Hieronder staat de het concept onderwijsplanning studie jaar 2017-2018.
De wijzigingen ten opzichte van de vorige keer zijn in het rood aangegeven.
Reactie kan worden gegeven naar Jose Bussmann, j.bussmann@rocwb.nl 

Toelichting op de onderwijsplanning

Onderwijsplanning  2018-2019
VZ/Combi 3 BOL
VZ 3 BBL
VM 3 BBL
VP 4 BOL
VP 4 BBL
MZ 4 BOL
MZ 4 BBL