Modellenpaspoort en beoordeling BPV

Modellenpaspoort & beoordeling BPV:

Om deel te mogen nemen aan de Proeves van Bekwaamheid moet de student 6 weken vooraf gaande aan het examen het onderdeel van de Proeve in het modellenpaspoort voor 100% hebben afgetekend, dit is een vereiste om deel te mogen nemen aan de Proeve.

De beoordeling van de BPV vindt plaats op het BPV adres. De BPV begeleider bezoekt het BPV adres en samen met de begeleider & student wordt tijdens het gesprek  het beoordelingsformulier ingevuld. Ook heeft de student opdrachten op stage moeten uitvoeren. Als deze examenwaardig zijn afgerond, tekent de BPV begeleider deze af in het modellenpaspoort.

In leerjaar twee moet de kennistoets met een voldoende (5.5 score op toets) zijn afgerond, anders is deelname aan de Proeve Dame snijden en Knippen Heer/Föhnen heer in leerjaar 3 uitgesloten.