Examendata Allround Kapper / Salonmanager

Bij het opstellen van de examenplanning, is zo veel mogelijk rekening gehouden met de schooldagen van de studenten. Echter in sommige gevallen blijkt dit niet haalbaar en valt het examen op een stage- of werkdag. Studenten dienen in dit geval vrijaf te krijgen van hun stage en/of werkplek.


Opleiding: Allround- Kapper N3/ Salonmanager N4: BOL BBL leerjaar 1

Datum

Examen

 

Woensdag 16-05-2018

V17-25399 -P-Opsteken Vlechten

V17-25401 -P-Opsteken Vlechten

woensdag 20-06-2017

Herkansing

V17-25399-P-Opsteken Vlechten

V17-25401 -P-Opsteken Vlechten

 

Week 25

Keuze delen

Nagelstyling

Visagie 

Image Styling

 

Opleiding: Allround- Kapper N3/ Salonmanager N4: BOL BBL leerjaar 2

Datum

Examen

Maandag 9-04-2018

Dinsdag 10-4-2018

 

V16-25399 -P- Permanenten

V16-25399 -P- Watergolven

V16-25401 -P- Permanenten

V16-25401 -P- Watergolven


 

Maandag 18-06-2018

Herkansing

V16-25399 -P- Permanenten

V16-25399 -P- Watergolven

V16-25401 -P- Permanenten

V16-25401 -P- Watergolven

 

 

 

 

Opleiding: Junior kapper N2/ Kapper N3: BOL BBL leerjaar 2 en 3 Verlengers traject

Datum

Examen

Dinsdag 23-01-2018

Verlengers

 

Herkansing

-      Kennis examen  K14-JK2-KE-2

-      Proeve van Bekwaamheid dame  wens knippen/snijden en föhnen K14-JK2-PB-3

-      Vaardigheidsexamen Heren wens knippen/snijden en stylen K14-JK2-VE-1

-      Blijvend omvormen

-      Tijdelijk omvormen

 

Opleiding: Kapper N3: BOL leerjaar 3

Datum

Examen

Donderdag 12-04-2018

K15-KA3-PB-6 Proeve knippen/snijden dame

K15-KA3-PB-7 Proeve knippen/ snijden heer

Datum

Examen

Dinsdag 05-06-2018

Herkansing

K15-KA3-PB-6 Proeve knippen/snijden dame

K15-KA3-PB-7 Proeve knippen/ snijden heer

week 25

Keuzedeel

Nagelstyling

Visagie 

Image Styling

 

Opleiding: Topjaar Kapper N3: BOL BBL leerjaar 3

Datum

Examen

Dinsdag 07 -11-2017

K15-KA3-PB-2 Blijvend omvormen

K15-KA3-PB-1 Föhnen

 

Dinsdag 23-01-2018

K16-KA3-PB-3: Opsteken en vlechten haar

 

Dinsdag 10-4-2018

 

K16-KA3-PB-4   : (Ont)kleuren

K16-KA3-PB-5  : Tijdelijk omvormen

 

Datum

Examen

Dinsdag 15-05-2018

 

K15-KA3-PB-7: heer knippen/snijden

K15-KA3-PB-6: dame knippen/snijden

 

Datum

Examen

Dinsdag 5-06-2018

Herkansing

Proeve 1 t/m 7

week 25

Keuzedeel

Nagelstyling

Visagie 

Image Styling

* de vermelde data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen