ViC Trainingen en Workshops

Vitalis In Coaching (VIC) biedt individuele coaching en trainingen. Ook bieden we  teambegeleiding en coaching op maat voor teams. Elke training, teambegeleiding of coaching wordt vooraf gegaan door een intake gesprek om het programma zo veel als mogelijk vooraf op een ieder af te kunnen stemmen. Ofwel, we leveren maatwerk. 

Zie hieronder ons aanbod. In alle gevallen stemmen we tijdens de training af op de deelnemers om het leerrendement van de training optimaal te maken.

 

VIC – Basistraining

De training is gericht op het nog verder ontwikkelen van een basis coachhouding om de coach in jezelf nog meer te activeren. De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

 • Gewenste situatie en realiteit
 • Opsporen van hindernissen
 • Gebruik van hulpbronnen
 • De klik maken met de gecoachte
 • Lezen van de interne toestand van de gecoachte

 

Coach in Onderwijs training  

Naast de het nog verder ontwikkelen van een basis coachhouding om de coach in jezelf nog meer te activeren, is deze training gericht op klassenmanagement en signaleringsvaardigheden.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:

 • Gewenste situatie en realiteit
 • Opsporen van hindernissen
 • Gebruik van hulpbronnen
 • De klik maken met de gecoachte
 • Lezen van de interne toestand van de gecoachte
 • Klassenmanagement
 • Zorgstructuur
 • Signaleringsvaardigheden

 

Verdiepingstraining

Deze trainingen zijn voor mensen die de VIC of CIO training doorlopen hebben. Het doel is het aanscherpen, onderhouden en verdiepen van coachvaardigheden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Invalshoeken, hoe bekijk ik de situatie
 • Hoe geef ik concreet gedrag van de ander weer
 • Hoe kom ik sneller tot grotere diepgang
 • Grenzen stellen

 

VIC-Workshops

De workshops hebben als doel het aanscherpen, onderhouden en verdiepen van coachvaardigheden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Systeemopstellingen
 • Positief taalgebruik als stimulans
 • Eigen kracht uit eigen geschiedenis
 • Klik maken met de gecoachte (klas)
 • IJsbreker
 • Feedback geven
 • SMART formuleren
 • Vooronderstellingen.

 

VIC – Individuele Coaching

Naast het volgen van groepstrainingen en -workshops, bestaat ook de mogelijkheid om individueel gecoacht te worden. Het kan zijn dat tijdens het volgen van de training, leervragen ontstaan die een individueel traject behoeven. Ook leervragen die buiten training ontstaan kunnen een aanleiding vormen voor een individueel traject.

Video interactie training

Deze training kan zowel individueel als in teamverband worden gevolgd. De training vindt plaats aan de hand van eigen opnames van lessen, interactie met studenten, leerlingen. Door jezelf van een afstand te bekijken coach je jezelf.

Werk je niet in het onderwijs en wil je iet aan je performance verbeteren ook dan is deze training een prima optie. Je maakt opnames van jezelf in werksituaties. Dit materiaal dient als uitgangspunt voor je begeleidingstraject.

 

Intervisie 

In deze training leer je als groep verschillende modellen hanteren. Intervisie is een methodiek voor intercollegiaal consult. Dus alle deelnemers aan de intervisie hebben een gelijkwaardige rol, functie. De kracht van de intervisie zit hem in de uitwisseling van onderlinge ervaring.

 

Intake

In deze training leer je op een efficiënte manier een intake van een (toekomstige) student te doen en heb je aan het einde van het gesprek een goed beeld van de studiemogelijkheden van de student.

 
Gedrag beïnvloedt gedrag

Kom je in je omgeving ongewenste agressie tegen en wil je daar beter mee leren omgaan?
Hier een aantal vragen die beantwoord kunnen worden;

 • Hoe herken ik de beginfase van agressief gedrag?
 • Hoe zorg ik dat een agressieve situatie niet escaleert?
 • Wat kan ik aan mijn verbale en non-verbale houding verbeteren?
 • Hoe geef ik beleefd doch consequent mijn grenzen aan?
 • Vanaf welk moment en op welke wijze schakel ik hulp in?
 • Hoe kan ik mijzelf fysiek verdedigen zonder een leerling langdurig te blesseren?

 

Systeem opstellingen

In deze individuele op groepstraining leer je te werken met de verschillende onderdelen die in jouw systeem actief zijn. Je ervaart hierbij zelf hoe de verschillende onderdelen samenwerken en wat je kunt doen om het systeem optimaler te laten functioneren.