Literatuurlijst ViC

Tijdens de ViC/CIO Trainingen wordt regelmatig verwezen naar relevante literatuur. Onderstaand vind je / vindt u een overzicht van boeken die mogelijk interessant voor u / je kunnen zijn.

Voor de VIC trainingen en workshops

NLP voor Dummies
Romilla Ready en Kate Burton
ISBN: 978-90-430-2280-4
 
100 % Zelfvertrouwen
Frank Schapers
Scriptum
ISBN: 90 5594 028 8
 
Brein in Training
Ria van Dinteren
Thema
ISBN: 978 90 5871 751 1

De Coach als regisseur
Rozemarijn Dols en Belinda van den Berg
Van Duuren
ISBN: 978 90 8965 139 6
 
 

Voor de CIO training

Leerlingen met een specifiek hulpvraag
Achtergronden van en tips voor de omgang met leerlingen met een specifieke hulpvraag
Pyt Nauta en Marinus Giesing
ISBN 10: 90- 810460-1-5
ISBN 13: 978- 978-90-810460-1.5