Veiligheid en Vakmanschap - 3 GROP

Opleidingsinformatie

Deze mbo-opleiding van Defensie laat je kennismaken met de Marine, de Landmacht en de Luchtmacht en bereidt je voor op je eerste functie bij Defensie.Data voorlichtingsbijeenkomsten Grondoptreden niveau 2 en 3

Inschrijven voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap niveau 2 of Veiligheid en Vakmanschap niveau 3 kan alleen als je een voorlichtingsbijeenkomst hebt bijgewoond. De voorlichting wordt verzorgd door het Vitalis college i.s.m. Defensie en vindt plaats op locatie Terheijdenseweg 414 in Breda van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Meld je aan voor een voorlichting. Kies eerst de datum van jouw keuze en klik daarna op inschrijven. Maak een account aan met je e-mail en een wachtwoord. Verder vragen ze wat persoonlijke gegevens. Pas later in het proces als je een keuze hebt gemaakt, dien je meer gegevens in te vullen.

Na aanmelding ontvang je per mail een bevestiging voor de bijeenkomst die je gaat bijwonen.

Data voorlichtingsbijeenkomsten: 
dinsdag 6 februari 2018
dinsdag 6 maart 2018
dinsdag 10 april 2018
dinsdag 8 mei 2018 (onder voorbehoud)

Ook tijdens de open dagen op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari 2018 kun je een voorlichtingsbijeenkomst volgen. 

Vrijdag 19 januari 2018
Ronde 1: van 17.15 uur tot 18.00 uur 
Ronde 2: van 18.15 uur tot 19.00 uur
Ronde 3: van 19.15 uur tot 20.00 uur

Zaterdag 20 januari 2018
Ronde 1: van 10.15 uur tot 11.00 uur
Ronde 2: van 11.15 uur tot 12.00 uur
Ronde 3: van 12.15 uur tot 13.00 uur 

Als je na het bijwonen van deze voorlichtingsbijeenkomst inschrijft bij Vitalis college, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek.  Naar aanleiding van de uitslag van deze dag, wordt besloten of je het vervolgtraject van de intake kunt volgen. Indien je verder mag, moet je zelf een afspraak maken voor een SMA-keuring. Wanneer alle uitslagen positief zijn, word je geplaatst voor Veiligheid en Vakmanschap.

Wanneer je een opleiding voor Bedrijfsautotechniek (BAT) of Vliegtuigonderhoud (VOT) wilt volgen, moet je een voorlichtingsbijeenkomst volgen op het Markiezaat College in Bergen op Zoom. Voor meer informatie zie www.markiezaat.nl

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie

Domein: Veiligheid en sport
Subdomein: Defensie
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Veiligheid
Locatie: Terheijdenseweg 414, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De aankomend onderofficier grondoptreden voert militaire taken uit op kazernes en in het (militaire) veld, in het binnen- en in het buitenland. Hij moet over een uitstekende fysieke en mentale conditie beschikken. De aankomend onderofficier grondoptreden moet binnen het team verschillende rollen kunnen aannemen: als vakman, als leider en als instructeur. De taken van de aankomend onderofficier bevinden zich op de scheidslijn tussen bevelvoering en uitvoering (middenkadermanagement). Hij moet zich ervan bewust zijn dat hij door zijn gedrag en handelen het team tot voorbeeld is. Hij moet onder alle omstandigheden optreden als commandant op het lagere uitvoeringsniveau en het vermogen hebben op de juiste wijze om te gaan met zijn team. Ook moet hij soms in (levens)bedreigende en stressvolle omstandigheden zorg dragen voor de veiligheid van zijn teamleden.

Je kunt de opleiding volgen op twee niveaus:

GROP Niveau 2 duurt 18 - 24 maanden en bereidt je voor op een functie als soldaat / marinier of korporaal.
GROP Niveau 3 duurt 30  36 maanden en bereidt je voor op de functie van onderofficier.

NB: Je kunt ook de uitstroomrichting Bedrijfsautotechnicus (BAT) op niveau 2 of 3 volgen of Vliegtuigonderhoudstechniek (VOT) op niveau 4. Deze laatste twee worden verzorgd door het Markiezaat College in Bergen op Zoom. Voor meer informatie of om je aan te melden voor een voorlichtingsbijeenkomst voor een van deze richtingen, kijk dan op www.markiezaat.nl

Tijdens de opleiding ben je praktijkgericht bezig, doe je veel aan sport en ben je verzekerd van een uitdagende stage bij één van de krijgsmachtdelen.

Wanneer je een opleiding voor Bedrijfsautotechniek (BAT) of Vliegtuigonderhoud (VOT) wilt volgen, moet je een voorlichtingsbijeenkomst volgen op het Markiezaat College in Bergen op Zoom. Voor meer informatie www.markiezaat.nl of klik hier.  

Eisen

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de bol-opleiding Veiligheid en Vakmanschap zijn er 24 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

 • sporttest

2. Overig:

 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • een Sport Medisch Advies (SMA)
 • een ondertekend overzicht van je medische geschiedenis
 • een (indien van toepassing door Defensie uitgevoerd) veiligheidsonderzoek
>

Iedere militair (van minimaal 18 jaar oud) moet bereid zijn op uitzending te gaan - het is één van de voorwaarden die aan het militaire beroep verbonden is. Militairen kunnen uitgezonden worden voor een humanitaire missie, maar ook naar oorlogsgebieden.

Aanmelden en intake


Inschrijven voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap niveau 2 of Veiligheid en Vakmanschap niveau 3 kan alleen als je een voorlichtingsbijeenkomst hebt bijgewoond. De voorlichtingsavond wordt gegeven door het Vitalis college i.s.m. Defensie en vindt plaats op locatie Terheijdenseweg 414 in Breda. 

Als je na het bijwonen van deze voorlichtingsbijeenkomst inschrijft, ontvang je een uitnodiging voor een ANM-test en een sporttest. Naar aanleiding van de uitslag van deze testen, wordt besloten of je het vervolgtraject van de intake kunt volgen. Indien je verder mag, word je uitgenodigd voor een gesprek. Indien het gesprek positief is, moet je zelf een afspraak maken voor een SMA-keuring. Wanneer alle uitslagen positief zijn, word je geplaatst voor Veiligheid en Vakmanschap.

Wanneer je een opleiding voor Bedrijfsautotechniek (BAT) of Vliegtuigonderhoud (VOT) wilt volgen, moet je een voorlichtingsbijeenkomst volgen op het Markiezaat College in Bergen op Zoom.
Voor meer informatie zie www.markiezaat.nl

 

Vervolg

 • Mbo niveau 4 opleiding
 • Instromen bij Defensie om opgeleid te worden voor de functie van Soldaat, Marinier, Korporaal of Onderofficier bij de Marine, Landmacht of Luchtmacht.
>

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

Stage

Stagedagen

De stages en de beroepspraktijkvorming vinden op locaties van Defensie plaats. De stage is 1 keer per 5 weken. Je verblijft minimaal één week per stage en beroepspraktijkvorming op de kazerne of in het veld.
Niveau Opleidingsduur Beroepspraktijkvorming
3 30 - 36 maanden 25 - 30 weken

Schooldagen

 • Een schooldag kan duren van 8.30 tot 17.00 uur
 • Bij specifieke activiteiten kan er buiten de reguliere lesuren om, aanwezigheid worden verlangd
>
 • Het schooljaar bestaat uit 4 perioden van 10 weken
>

Studievoortgang

 • De duur van de opleiding is afhankelijk van de vakrichting. Dit is respectievelijk tweeënhalf jaar of drie jaar.
 • (Her) Toetsing vindt plaats in elke lesperiode.
>

Certificaten

 • MBO- diploma niveau 3 in je vakrichting van de uitvoerende opleiding
 • Certificaat voor het militaire deel van je opleiding
>

Werkgebied

Iedere militair (van minimaal 18 jaar oud) moet bereid zijn op uitzending te gaan - het is één van de voorwaarden die aan het militaire beroep verbonden is. Militairen kunnen uitgezonden worden voor een humanitaire missie, maar ook naar oorlogsgebieden.

Na het algemene gedeelte van de opleiding specialiseer je je in een van de verschillende vakrichtingen. De één kiest een meer operationele vakrichting, de ander een ondersteunende operationele vakrichting om bijvoorbeeld binnen de techniek of logistiek te werken. Hier leg je de basis voor het vakmanschap dat nodig is voor je uiteindelijke functie binnen de krijgsmacht. Voor iedere vakrichting krijg je een volwaardig mbo-diploma waar je ook buiten Defensie alle kanten mee op kunt. Je bent bezig met een vak en wordt voorbereid op het militair zijn, bijvoorbeeld tijdens je stage bij één van de krijgsmachtonderdelen.

Bijzonderheden

Inschrijven voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap niveau 2 of Veiligheid en Vakmanschap niveau 3 kan alleen als je een voorlichtingsbijeenkomst hebt bijgewoond. De voorlichting wordt verzorgd door het Vitalis college i.s.m. Defensie en vindt plaats op locatie Terheijdenseweg 414 in Breda van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Meld je aan voor deze voorlichting door een mail te sturen naar VCstip@rocwb.nl

Vermeld in je mail:

- Je naam
- De datum van de voorlichting
- Met hoeveel personen je komt

Data voorlichtingsbijeenkomsten: 
dinsdag 7 november 2017
dinsdag 12 december 2017
dinsdag 6 februari 2018
dinsdag 6 maart 2018
dinsdag 10 april 2018
dinsdag 8 mei 2018 (onder voorbehoud)

Ook tijdens de open dagen op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari 2018 kun je een voorlichtingsbijeenkomst volgen. Hiervoor hoef je jezelf niet aan te melden en kun je binnenlopen op één van onderstaande tijdstippen.

Vrijdag 19 januari 2018
Ronde 1: van 17.15 uur tot 18.00 uur 
Ronde 2: van 18.15 uur tot 19.00 uur
Ronde 3: van 19.15 uur tot 20.00 uur

Zaterdag 20 januari 2018
Ronde 1: van 10.15 uur tot 11.00 uur
Ronde 2: van 11.15 uur tot 12.00 uur
Ronde 3: van 12.15 uur tot 13.00 uur 

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Tot en met 2018 is er een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

Het Vitalis college werkt met competentiegericht leren.

Een competentie is het vermogen om in het handelen kennis, houding en vaardigheden in samenhang toe te passen. Hierdoor ben je in staat om in een bepaalde beroepssituatie adequaat te handelen. Competent handelen is professioneel handelen.

Bij competentieleren staan beroepsontwikkeling en het leerproces van de student centraal. Om competenties te verwerven, is het voor de student van belang om samen te werken met anderen. Dat geldt zowel voor het leren op school als in de beroepspraktijk.

Het onderwijs is erop gericht de student verantwoordelijk te maken voor zijn eigen leerproces. Dit wordt bewerkstelligd doordat de student invloed heeft op het verloop van zijn leerproces en keuze maakt. Dit betekent echter niet dat het Vitalis college alle studenten zomaar loslaat en alles zelf laat bepalen. Begeleiding is hierbij erg belangrijk. De studenten kunnen beroep doen op de slb-er die studieloopbaanbegeleiding (slb) geeft. Dit wil zeggen: alle activiteiten die erop gericht zijn om studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte loopbaan. Iedere student krijgt een begeleider toegewezen met wie hij zijn resultaten en ontwikkeling van zijn leerroute bespreekt. De slb-er heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in de studieloopbaanplanning.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Aankomend onderofficier grondoptreden

Crebo: 25418
Aankomend onderofficier grondoptreden De aankomend onderofficier grondoptreden voert militaire taken uit op kazernes en in het (militaire) veld, in het binnen- en in het buitenland. Hij moet over ee

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht