Mbo-Verpleegkundige

Opleidingsinformatie

Je werkt in de gezondheidszorg op het snijvlak van zorg, wonen en welzijn. Met jouw algemene opleiding kun je in tal van beroepspraktijken aan de slag. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleeg- of verzorgingshuizen, thuiszorg, GGZ instellingen of woonvormen voor gehandicaptenzorg.

De BOL-variant betreft een 4 jarige opleiding.
De BBL-variant betreft een 2 jarige opleiding. Je stroomt dan vaak in het 3e leerjaar in. Bij voldoende deelnemers én voldoende werkplekken starten we ook een 4 jarige BBL-opleiding.

Algemene informatie

Domein: Zorg en welzijn
Subdomein: Verpleging en verzorging
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BBL: 4 jaar | BOL: 4 jaar | BBL: 21/2 jaar
Afdeling: Gezondsheidszorg, Zorg en Welzijn
Locatie: Nieuwe Inslag 46, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je werkt in de gezondheidszorg op het snijvlak van zorg, wonen en welzijn. Met jouw algemene opleiding kun je in tal van beroepspraktijken aan de slag. Bijvoorbeeld in verpleeg- of verzorgingshuizen, thuiszorg, GGZ instellingen of woonvormen voor gehandicaptenzorg en ziekenhuizen.

Je verleent verpleegkundige zorg aan verschillende categorieën zorgvragers van alle leeftijden. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, klinische zorgvragers en zorgvragers met psychiatrische problematiek.

Je richt je met name op de verpleegkundige zorg voor de individuele zorgvrager en zijn directe omgeving. Je kunt ook voor een groep zorgvragers werken, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving. Je stemt de zorg af met andere disciplines, zoals helpende zorg & welzijn, verzorgenden, fysiotherapeuten of artsen.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Op het moment dat je stage gaat lopen, kan het zijn dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet kunnen overleggen. Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Je diploma verleent toegang tot opleidingen op hbo - niveau en specialisten opleidingen, bijvoorbeeld: diabetesverpleegkundige, wond- en decubitus verpleegkundige en kinderverpleegkundige.

Startmaand

- September  
- Bij voldoende deelnemers start de opleiding ook in februari

Lesmethode

Stage

Gedurende de gehele opleiding is het schoolse leren en het leren in de praktijk gecombineerd. Vanaf periode 3 ga je 2 dagen per week stage lopen. Ook start je met opdrachten in de praktijk. Een werkbegeleider begeleid je tijdens je stage. De stage dagen nemen toe naarmate de opleiding vordert.

Studievoortgang

De BOL-opleiding bestaat uit 4 leerjaren. Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 8 lesweken en 1 IRM week. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een rooster. In de IRM weken zijn allerlei activiteiten en gesprekken. Vanaf het 3e leerjaar kies je voor een uitstroom. Je maakt een keuze tussen Ziekenhuis (ZKH), Verstandelijk gehandicaptenzorg (VHZ), Verzorgings-Verpleeghuis Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Met een geïntegreerd programma en stages verdiep jij je in deze uitstroom.

Certificaten

Mbo-diploma Verpleegkundige niveau 4

Werkgebied

Je richt je met name op de verpleegkundige zorg voor de individuele zorgvrager en zijn directe omgeving. Je kunt ook voor een groep zorgvragers werken, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving. Je stemt de zorg af met andere disciplines, zoals helpende zorg & welzijn, verzorgenden, fysiotherapeuten, artsen of sociaal agogisch werkers.

Bekiijk ook eens onderstaande filmpjes om je een beeld te vormen van het beroep.

http://www.youchooz.nl/beroepenfilm-verpleegkundige-in-het-verpleeghuis

http://www.youchooz.nl/beroepenfilm-verpleegkundige-in-de-thuiszorg

http://www.youchooz.nl/beroepenfilm-persoonlijk-begeleider-gehandicaptenzorg

http://www.youchooz.nl/beroepenfilm-ggz-verpleegkundige

https://www.youtube.com/watch?v=BVlVPnh7iVQ

Bijzonderheden

De verpleegkundige:

 • Richt zich met name op de zorg van de individuele zorgvrager.
 • Stelt een verpleegkundige diagnose en verpleegplan op.
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit zoals bijvoorbeeld katheteriseren en medicijnen uitgeven.
 • Begeleidt groep(en) bij emotionele problemen en bij zelfstandig en sociaal maatschappelijke zaken.
 • Geeft voorlichting en adviezen hoe om te gaan met ziektes en beperkingen.
 • Coördineert de zorgverlening en voert taken uit m.b.t. organisatie.
 • Begeleidt stagiaires en werkt nieuwe collega's in.
 • Levert een bijdrage aan professionalisering en aan kwaliteitsverbetering van de zorgverlening door te reflecteren en deel te nemen aan deskundigheidsbevordering.
 • Werkt wanneer daar behoefte aan is, dat wil zeggen: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
 • Stuurt soms uitvoerenden met een lager niveau aan.
>

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-. Het cursusgeld voor BBL studenten is € 582,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 485,- (BOL) | ca. €   59,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 243,- (BOL) | ca. € 852,- (BBL)
- Leerjaar 3 ca. € 271,- (BOL) | ca. € 437,- (BBL)
- Leerjaar 4 ca. € 189,- (BOL) | ca. € 520,- (BBL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 35,- (BOL) | ca. € 15,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. €   5,- (BOL) | ca. € 15,- (BBL)
- Leerjaar 3 ca. € 15,- (BBL)
- Leerjaar 4 ca. € 77,- (BOL) | ca. € 37,- (BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

Deze interesses en eigenschappen komen in dit beroep goed van pas:

 • Je bent een sociaal, begripvol en integer persoon en kunt goed communiceren
 • Je bent flexibel, toont initiatief en kunt zelfstandig werken
 • Je neemt graag je verantwoordelijkheid
 • Je weet je prima staande te houden tussen de zorgvragers en collega's
 • Je wilt vooral plezier hebben in je werk en vindt het leuk om zorgvragers te motiveren en verzorgen
>

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Kellebeek College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Mbo-Verpleegkundige

Crebo: 25480
Mbo-Verpleegkundige De mbo-verpleegkundige in het ziekenhuis richt zich er op om in korte tijd een relatie met een zorgvrager op te bouwen. Ze realiseert zich daarbij dat de relati

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht