Helpende Zorg en Welzijn

Opleidingsinformatie

Let op:
Je kunt ook in februari starten met deze opleiding.
Voor meer informatie kun je terecht bij Stip (Studie informatie punt) via vcstip@rocwb.nl.


De opleiding Dienstverlening op niveau 2 kent 3 verschillende uitstroomrichtingen, namelijk:

- Helpende Zorg en Welzijn
- Medewerker Facilitaire dienstverlening
- Medewerker Sport en Recreatie

De beroepsbeoefenaar

De beroepsbeoefenaar kan werkzaam zijn in diverse werkomgevingen (context) die stabiel zijn. De werkzaamheden die je als beroepsbeoefenaar verricht, zijn ondersteunend van aard en kunnen afhankelijk van het type organisatie waarin je werkt, zeer verschillend zijn.

Je bent werkzaam in bedrijven en organisaties die diensten verlenen aan individuele klanten of aan groepen klanten. Dit kunnen zowel in- als externe klanten zijn. Je kunt hierbij denken aan facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners, productieomgevingen, recreatiebedrijven, zwembaden, (attractie)parken, (semi)overheidsinstellingen, zorginstellingen, buurthuizen, kinderopvang, groepsaccommodaties, in- en outdoorcentra, sportverenigingen en sportaccommodaties. Je doelgroep waarmee je te maken krijgt, is er divers en varieert in leeftijd, cultuur, leefstijl en maatschappelijke positie.


Algemene informatie

Domein: Zorg en welzijn
Subdomein: Gezondheidsondersteuning
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BOL: 2 jaar | BBL: 1 jaar
Afdeling: Zorg en Welzijn
Locatie: Terheijdenseweg 414, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je opleiding bestaat uit een basisdeel en een profieldeel.

In het basisdeel krijg je te maken met algemene kerntaken en werkprocessen die belangrijk zijn voor een dienstverlener.

 • werk voorbereiden
 • ruimtes klaarzetten
 • aanspreekpunt zijn
 • administratie uitvoeren
 • assisteren bij voorraadbeheer
 • veiligheid
 • onderhoud- en herstelwerkzaamheden
 • voeding
 • evalueren
>
Je kiest voor het profieldeel één van de drie profielen:

Helpende Zorg & Welzijn

Je ondersteunt bij wonen en huishouden, bij persoonlijke zorg en ADL en je assisteert bij sociale en recreatieve activiteiten.

School en locatie: Vitalis college, locatie Terheijdenseweg 414


Medewerker Facilitaire Dienstverlening

Je assisteert bij het beheer van gebouwen, voert logistieke en cateringwerkzaamheden uit. Vitalis college en Cingel College voeren deze opleiding samen uit.

School en locatie:  Vitalis college, locatie Terheijdenseweg 414

Medewerker Sport & Recreatie

Je assisteert bij de uitvoering van activiteiten, begeleidt gasten of deelnemers en je houdt toezicht.

School en locatie:  Vitalis college, locatie Terheijdenseweg 414

Je verdiept je op het Vitalis college bij het profiel Helpende Zorg en Welzijn (BOL en BBL) in:
 • persoonlijke zorg
 • huishoudelijk werk
 • assisteren bij activiteiten
 • begeleiden van zorgvragers
>


Je verdiept je op het Vitalis college bij het profiel Facilitaire dienstverlening (alleen BBL) in:

 • beheer van gebouwen
 • logistieke werkzaamheden
 • catering werkzaamheden
>

  

Ook krijg je algemene vakken, zoals:

 • Nederlands en rekenen
 • Loopbaan/coaching
 • Burgerschap
 • Engels
 • Computerles
>

Meer kans op werk met extra onderdelen keuzedelen
In overleg met instellingen uit de regio bieden we je in deze opleiding extra onderdelen die je gaat volgen. Bijvoorbeeld omgaan met verschillende culturele achtergronden en verdieping in digitale vaardigheden. 

In het profielgedeelte krijg je keuzedelen aangeboden, zoals zorg & techniek of een internationale stage. Hiermee vergroot je de kans op werk in de regio.


Twee manieren om je opleiding te volgen

1. School en stage 2 jarige opleiding (BOL)
In periode 4 van het eerste schooljaar, ga je 3 dagen per week stagelopen.

In het tweede leerjaar, wanneer je het profieldeel volgt, ga je gedurende het hele jaar 2 dagen per week stagelopen.

2. Werken en leren 1,5 jarige opleiding (BBL)
Je hebt een arbeidscontract van minimaal 16 uur per week en naast je werk ga je één dag per week naar school voor een periode van 1,5 jaar.

Het BBL traject met Profiel Helpende Zorg en welzijn én profiel medewerker facilitaire dienstverlening worden uitgevoerd op het Vitalis college.


Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Op het moment dat je stage gaat lopen, kan het zijn dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet kunnen overleggen. Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Je kunt met het niveau 2 diploma Dienstverlener gaan werken binnen een geschikte arbeidsplaat of doorstromen naar een niveau 3-opleiding. Het meest passend is een niveau 3 opleiding, die aansluit bij je uitstroomprofiel.


Startmaand

augustus/september

Bij voldoende aantal aanmeldingen start de opleiding ook in januari/februari

Lesmethode

Stage

In het eerste jaar van de opleiding loop je alleen stage in periode 4. Dit kan zijn in een verzorgingshuis of verpleeghuis, gastouder, sportcentrum, buurthuis of kinderdagverblijf.

In het tweede jaar loop je door het gehele jaar 2 dagen per week stage. Stageplaatsen worden geregeld door het stageburea (RBB).


Studievoortgang

De BOL-opleiding bestaat uit 2 leerjaren. Een schooljaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. In week 9 van iedere periode zijn er studievoortgangsgesprekken.

De BBL-opleiding bestaat uit 1,5 leerjaar. Een schooljaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. In week 9 van iedere periode zijn er studievoortgangsgesprekken.

Certificaten

-

Werkgebied

Je werkt met verschillende doelgroepen zoals ouderen, kinderen, gehandicapten en jong volwassenen. Dit kan op verschillende plaatsen zijn afhankelijk van je uitstroomprofiel.

Bijzonderheden

Opleidings- en schoolkosten


Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2015-2016 is het lesgeld voor BOL studenten; € 1.137,- en voor BBL-studenten € 573,-

Naast het les- en cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor opleidingsgebonden leermiddelen en een vrijwillige bijdrage. Meer informatie over de regels die het ROC West-Brabant hierover hanteert, kan je nalezen op http://www.rocwb.nl/mbo/schoolkosten


Opleidingskosten

 • Kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen: dit zijn zaken die je verplicht nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen en je eigendom worden, zoals boeken, een laptop of werkschoenen.
 • Een vrijwillige bijdrage, voor bijvoorbeeld deelname aan een excursie of een introductieprogramma. Je bent niet verplicht te betalen, dat kan echter betekenen dat je niet kunt meedoen.
>
Dienstverlener
BOL:  ± euro 360,- voor de duur van de hele opleiding. Tevens ben je in vele gevallen verplicht om een VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen wanneer je gaat stage lopen. De kosten voor aanvraag van dit document zijn voor de rekening van de student en zijn gemiddeld Euro 35,- .

BBL: ± Euro 236,- per schooljaar. Deze kosten worden betaald door de werkgever.


Let op:
alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Tot en met 2018 is er een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: -

Competenties

De volgende interesses en eigenschappen komen in het beroep goed van pas.

 • Je bent sociaal, begripvol, integer en kunt goed samenwerken.
 • Je bent flexibel, toont initiatief en werkt zelfstandig.
 • Je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je weet je prima staande te houden tussen cliënten en collega's.
 • Je wilt vooral plezier hebben in je werk en vindt het leuk om cliënten te ondersteunen, begeleiden, motiveren en indien nodig te verzorgen.
 • Je werkt nauwkeurig en systematisch.
>

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Kellebeek College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Helpende Zorg en Welzijn

Crebo: 25498
Helpende Zorg en Welzijn De helpende zorg en welzijn kan werken in de eigen woonomgeving van de cliŽnt*, maar ook in een leefomgeving waarin de cliŽnt langdurig, tijdelijk of alleen ged

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht