Combinatie opleiding Verzorgende IG - Mederwerker Maatschappelijke Zorg

Opleidingsinformatie


Alle plaatsen van deze opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden.


Er bestaat binnen de zorg- en welzijnssector steeds meer behoefte aan medewerkers die zowel deskundig zijn in het verlenen van zorg als in het begeleiden van cliënten binnen hun woon- en leefklimaat. Vanuit deze behoefte biedt het Vitalis college een opleiding waarbij beide elementen gecombineerd aan bod komen tijdens de lessen en binnen de beroepspraktijkvorming. Voor zowel het werkveld als de student liggen hier uitdagingen om in te spelen op deze maatschappelijke ontwikkelingen.

Je start met een basisjaar. Na ruim een half jaar maak je een keuze voor je definitieve opleiding. Dit kan zijn Verzorgende IG of de Combinatieopleiding Verzorgende IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3. De duur van de Combinatieopleiding is 3 jaar. Je ontvangt 2 diploma's.

Let op:
Bij voldoende aanmeldingen start deze opleiding ook in februari. Wil je hierover meer weten, neem dan contact op met ons Studie informatie punt (Stip), M
vcstip@rocwb.nl / T 076 573 38 52.

Algemene informatie

Domein: Zorg en welzijn
Subdomein: Maatschappelijke zorg
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar | BOL: 3 jaar
Afdeling: Zorg en Welzijn
Locatie: Biesdonkweg 33 ,

Opleidingsinformatie

Inhoud


Alle plaatsen van deze opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden.


Opleiding in het kort
Er bestaat binnen de zorg- en welzijnssector steeds meer behoefte aan medewerkers die zowel deskundig zijn in het verlenen van zorg als het begeleiden van cliënten binnen hun woon- en leefklimaat. Binnen deze nieuwe opleiding komen deze elementen gecombineerd aan bod. Dit gebeurt zowel tijdens de lessen als binnen de beroepspraktijkvorming. Voor zowel werkveld als student liggen hier uitdagingen om in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Jouw werk

Als Verzorgende - IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg N3 ga je werken bij  instellingen die ondersteuning en zorg geven op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, dagbesteding / werk.  Denk aan woonvormen voor ouderen, m.n. kleinschalig wonen in een verpleeg-of verzorgingstehuis of woonvormen/ dagbesteding voor mensen met een verstandelijk beperking. Je leert wensen van cliënten te achterhalen en te vertalen naar begeleiding op maat. 

Daarnaast is er ondersteuning nodig van de cliënt  bij de dagelijkse zorg, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden en/of bij het opnemen van voeding en vocht en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Het is je taak om cliënten dusdanig te stimuleren dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in hun omgeving. Je begeleidt individuele cliënten en groep(en) bij emotionele problemen en bij zelfstandig en sociaal maatschappelijke zaken. Je geeft voorlichting en adviezen hoe om te gaan met ziektes en beperkingen.

Eisen


Alle plaatsen van deze opleiding zijn ingevuld, nieuwe aanmeldingen zullen niet meer behandeld worden.


Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

De diploma’s verzorgende-IG en het diploma Medewerker Maatschappelijk Zorg N3 verlenen toegang tot het volgen van een opleiding op niveau 4. Bijvoorbeeld Verpleegkundige of Maatschappelijke Zorg N4. Na enige (jaren) werkervaring kun je je ook specialiseren voor de functie van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.

Startmaand

augustus / september

Bij voldoende aanmeldingen start deze opleiding ook in januari/februari

Lesmethode

Stage

Gedurende de hele opleiding  is het schoolse leren en het leren in de praktijk gecombineerd. Halverwege het eerste leerjaar ga je 2 dagen per week stage lopen. Ook start je met beroepsprestaties in de praktijk. Je wordt begeleid door een werkbegeleider van de stage instelling.

Studievoortgang

De BOL opleiding bestaat uit 3 leerjaren. Ieder schooljaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 8 lesweken en een 9e week. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een rooster. In de 9e week zijn er activiteiten / gesprekken.

Certificaten

Bij de Combinatieopleiding ontvang  je twee niveau 3 diploma’s; diploma Verzorgende-IG en het diploma Medewerker Maatschappelijk Zorg N3.

Werkgebied

Denk hierbij aan een verzorgingshuis, woonvormen voor mensen met een beperking, bij de zorgvrager(s), in kleinschalige woonvormen in het verpleeghuis. Je stemt de zorg en welzijn af met andere disciplines, zoals Helpende zorg & welzijn, verpleegkundige, fysiotherapeuten, artsen en maatschappelijke zorg. 

Bijzonderheden

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2015-2016 is het lesgeld voor BOL studenten; € 1.137,- en voor BBL-studenten € 573,-

Naast het les- en cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor opleidingsgebonden leermiddelen en een vrijwillige bijdrage. Meer informatie over de regels die het ROC West-Brabant hierover hanteert, kan je nalezen op http://www.rocwb.nl/mbo/schoolkosten


Opleidingskosten

 • Kosten voor opleidingsgebonden leermiddelen: dit zijn zaken die je verplicht nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen en je eigendom worden, zoals boeken, een laptop of werkschoenen.
 • Een vrijwillige bijdrage, voor bijvoorbeeld deelname aan een excursie of een introductieprogramma. Je bent niet verplicht te betalen, dat kan echter betekenen dat je niet kunt meedoen.
>
Verzorgende IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg N3
De kosten voor de opleidingsgebonden leermiddelen voor de opleiding Verzorgende IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg N3 Euro 80,- over de totale opleidingsduur.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-. Het cursusgeld voor BBL studenten is € 582,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € ,- (BOL) | ca. € 184,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € ,- (BOL) | ca. € 184,- (BBL)
- Leerjaar 3 ca. € ,- (BOL) | ca. € 184, (BBL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € ,- (BOL) | ca. € 15,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € ,- (BOL) | ca. € 15,- (BBL)
- Leerjaar 3 ca. € ,- (BOL) | ca. € 15,- (BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Stip (Studie informatie punt)
E-mail: vcstip@rocwb.nl

Competenties

De volgende interesses en eigenschappen komen in dit beroep goed van pas:

 • Je bent sociaal, begripvol en integer en kunt goed samenwerken.
 • Je bent flexibel, toont initiatief en werkt zelfstandig.
 • Je draagt verantwoordelijkheid.
 • Je weet je prima staande te houden tussen cliënten en collega's.
 • Je wilt vooral plezier hebben in je werk en vindt het leuk om cliënten te motiveren en verzorgen.
 • Je werkt nauwkeurig en systematisch.
>

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?Aanmelden!
Let op! Een soortgelijke opleiding wordt ook gegeven op Kellebeek College
of bekijk alle opleidingen in de
Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Begeleider gehandicaptenzorg

Crebo: 25475
Begeleider gehandicaptenzorg Typerend voor begeleider gehandicaptenzorg is dat ze zorg en ondersteuning biedt aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke o

Begeleider specifieke doelgroepen

Crebo: 25476
Begeleider specifieke doelgroepen Typerend voor de begeleider specifieke doelgroepen is dat zij cliŽnten ondersteunt van alle leeftijden met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psycho-g

Verzorgende IG

Crebo: 25491
Verzorgende IG Je wordt opgeleid om als verzorgende Individuele Gezondheidszorg ( Verzorgende-IG) te kunnen werken.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht