bbn Adviseurs

 

bbn adviseurs is een bureau voor huisvesting, bouwmanagement en bouwkundig advies. Door het hele land realiseren zij bouwprojecten voor allerlei soorten opdrachtgevers, waaronder veel scholen en onderwijsorganisaties. Bbn bouwt zelf niet, maar zij initiëren en sturen het proces om te komen van een globale wens tot een opgeleverd gebouw. Om dit te bereiken stellen zij samen met de opdrachtgever de specificaties op waaraan een nieuw gebouw moet voldoen, begeleiden ze het ontwerpproces en na de aanbesteding sturen zij de aannemer aan.

 

Dit doen ze nu voor het nieuwe Vitalis College. In het voorjaar van 2015 hebben ze samen met onze medewerkers het programma van eisen opgesteld. Hierin staat o.a. beschreven hoe groot het gebouw moet zijn, welke ruimtes erin aanwezig moeten zijn en aan welke technische eisen het gebouw moet voldoen. Dit document vormde het startpunt voor de ontwerpfase waarin ze een ontwerpteam hebben aangestuurd van een architect, een constructeur, een adviseurs voor de installaties en een adviseur voor de brandveiligheid in het gebouw. Voor dit project zijn dat Atelier PRO, IMd, Nelissen ingenieursbureau en Grontmij.

 

Binnen het ontwerpteam controleert bbn adviseurs of het ontwerp voldoet aan het programma van eisen, of het ontwerp past binnen het budget en of alle werkzaamheden op tijd gereed zijn, zodat we de planning kunnen halen. In het ontwerpproces zijn ook de medewerkers van het Vitalis College en het ROC West Brabant nauw betrokken.

 

Op dit moment, voorjaar 2016, is de ontwerpfase bijna afgerond. We hebben de bouwvergunning aangevraagd en zijn druk bezig met de voorbereidingen van de aanbesteding. De verwachting is dat we in de zomer van dit jaar kunnen starten met de bouw. In 2018 wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen.

 

bbn adviseurs heeft al vaak en met veel plezier gewerkt voor instellingen in het MBO. Zo hebben zij projecten gedaan voor het ROC DaVici in Dordrecht, het ROC Zadkine in Rotterdam en het ROC Amsterdam. En nu dus ook voor het ROC West Brabant!