Atelier Pro

Atelier PRO is een internationaal opererend architectenbureau voor architectuur, interieur en stedenbouw, opgericht in 1976 en gevestigd in Den Haag. Bij het bureau werken rond 50 bevlogen professionals. Lisette Plouvier (senior projectarchitect) en Evelien (projectarchitect) zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwbouw van het Vitalis college.

Activiteitgericht ontwerpen

Een school is meer dan een verzameling lokalen, het is een leefgemeenschap die op leren is gericht. Ruimten zijn opgedeeld naar activiteiten; Lokalen waar men geconcentreerd en individueel kan werken of luisteren. Leerpleinen, bibliotheek, of mediatheek waar men samen kan overleggen en werken aan een project. In het hart van de school ligt de hal. Een multifunctionele ruimte die de hele dag in gebruik is voor onderwijs en ontmoeten. De visie van de school spiegelt zich zo in de verschillende ruimten van het onderwijslandschap van de nieuwe school.

Gezond en aangenaam

Atelier PRO is begaan met jong volwassenen en hun onderwijsomgeving. In onze visie moet deze omgeving gezond en aangenaam zijn om tot goede leerprestaties te komen. Dat geldt voor alle typen onderwijsgebouwen. Studenten en staf moeten zich thuis voelen in onze gebouwen. Een gezond en aangenaam gebouw is daarbij belangrijk. Daarom letten wij als architecten van een leeromgeving op het binnenklimaat, de aansluitingen met de stad, de logica in het gebouw en de situering van de verschillende ruimten binnen het gebouw.

Onderwijsvisie vertaald naar ontwerp

Gebouwen van atelier PRO bieden ruimte aan verschillende onderwijsvisies. Wij vinden dat de keus voor de interpretatie van de onderwijsvisie bij de docenten en het bestuur ligt, en niet bij architecten. Aan ons de taak om de gekozen visie te verbeelden in ruimte en architectuur maar ook in functionaliteit en logistiek. Samen met gebruikersgroepen van het Vitalis college zijn we gekomen tot het meeste optimale ontwerp. De aandacht voor details in de ruimtelijke omgeving is ook de gemeente Breda niet ontgaan en heeft haar waardering geuit met de toekenning van de Bredase Welstandsprijs 2015 voor het ontwerp van Vitalis college.  

Lees meer over het Vitalis project.