Zorg en Welzijn

Opleidingen Zorg en Welzijn

Verzorgende IG
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Er bestaat binnen de zorg- en welzijnssector steeds meer behoefte aan medewerkers die zowel deskundig zijn in het verlen…
Geen afbeelding
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
De opleiding Assistent Dienstverlener en Zorg is een mbo-opleiding die je voorbereid op diverse mbo niveau 2 opleidingen…
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
De gespecialiseerd pedagogisch medewerker (gpm-er)  werkt binnen een (integraal) kindcentrum waar diensten als kind…
Helpende Zorg en Welzijn
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Let op:  Je kunt ook in februari starten met deze opleiding.  Voor meer informatie kun je terecht bij Stip (S…
Geen afbeelding
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Thuisbegeleider De opleiding Maatschappelijke Zorg biedt twee uitstroomrichti…
Mbo-Verpleegkundige
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Je werkt in de gezondheidszorg op het snijvlak van zorg, wonen en welzijn. Met jouw algemene opleiding kun je in tal van…
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
De helpende zorg en welzijn kan werken in de eigen woonomgeving van de cliënt*, maar ook in een leefomgeving waarin de c…
Onderwijsassistent
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
De onderwijsassistent kan binnen het onderwijs op verschillende plekken worden ingezet. In het basisonderwijs, voortgeze…
Pedagogisch medewerker kinderopvang
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Als Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 werk je binnen een (integraal) kindcentrum waar diensten als kinderopvang, bui…
Sociaal-cultureel werker
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Deze opleiding is vol, alle plaatsen zijn inmiddels gevuld. Nieuwe aanmeldingen worden daarom niet meer verwerkt. Bekij…
Verzorgende IG
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Je wordt opgeleid om als verzorgende Individuele Gezondheidszorg te kunnen werken. Je kunt gaan werken in de volgende be…
De branches Gezondheidszorg en Welzijn liggen dicht tegen elkaar. Beiden concentreren zich op het welbevinden van mensen van alle leeftijden.

Binnen Welzijn draait alles om het motiveren en stimuleren van mensen. Denk hierbij aan kinderen, jongeren, buurtbewoners en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Samen met je collega's én met verschillende instanties zorg je voor een goede ontwikkeling en een beter woon-, leef- en werkklimaat.

De Gezondheidszorg richt zich meer op het fysieke welzijn. Je moet dus de zorg overnemen en weer overdragen. Dat is één van je uitdagingen: zelfstandig werken én deel uitmaken van een team. Zo leer je met en van elkaar met als gezamenlijk doel: meer betekenen voor de zorgvrager.In deze branche werk je op onregelmatige tijden.

Ieder mens is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier. Van jong tot oud, van gezond tot mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hoe mensen zich ontwikkelen hangt af van hun geestelijke en lichamelijke gesteldheid, levensfase en sociale klasse. Je moet je daarom kunnen inleven en openstellen voor de verschillen in mensen en hun zorgbehoeften. Daarbij komt een flinke dosis mensenkennis je goed van pas.

Vanuit jouw specialisme begeleid en verzorg je deze mensen. Jouw doel is tenslotte dat de mensen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en zich beter voelen.

Zorg en Welzijn in beeld