Vitalis College in Breda krijgt nieuwbouw

Dinsdag 20 januari 2015 -

Waarom nieuwbouw?

Hoewel het oude hoofdgebouw aan de Terheijdenseweg 414 een knusse uitstraling heeft, kent het ook de praktische gebreken van een gedateerd pand. De nieuwbouw (op de locatie van het voormalige Van Cooth, aan de Biesdonkweg) gaat voorzien in een modern leefbaar onderwijsgebouw waarin het onderwijs optimaal kan aansluiten op de behoefte en ambitie van de studenten.

Door met name de bundeling van het onderwijs in zorg en welzijn in het nieuwe gebouw, vindt er verdere versterking plaats van dit onderwijs in de regio en wordt het Vitalis College een sterkere partner van de samenwerkende instellingen in deze sector. 

Binnen de totale huisvestingsplanning van ROCWB wordt steeds de afweging gemaakt welke behoeften er zijn, welke mogelijkheden en welke prioritering. Voor deze nieuwbouw voor Vitalis College heeft ROC West-Brabant in het verleden voldoende middelen gereserveerd, beschikt het over eigen grond en is financieel zodanig gezond dat nieuwbouw gefinancierd kan worden uit eigen middelen. 

Wat gaat er gebeuren? 

  • De nieuwbouw wordt gesitueerd aan de Biesdonkweg in Breda-noord op de voormalige locatie van VMBO-school Van Cooth. De oplevering van het nieuwe hoofdgebouw voor Vitalis College is gepland voor 2018.
  • De huidige vestiging van het Vitalis College aan de Terheijdenseweg bestaat uit 2 delen. De laagbouw (het oudste deel) wordt afgebroken; het nieuwere gebouw (de hoogbouw) krijgt een bestemming voor de Veiligheidsopleidingen  van Vitalis College. Ook CIOS Goes/Breda blijft, zoals nu gepland, op deze locatie.
  • De opleidingen van Vitalis College aan de Nieuwe Inslag (verpleegkunde, verzorging en maatschappelijke zorg) en in de huurvestiging aan de Deinzestraat (Entree-opleiding, Schoonheidsverzorging en Kappen) verhuizen in 2018 naar de nieuwbouw.
  • Over de huisvesting van de afdeling Brood en banket van Cingel College (ook gevestigd in Terheijdenseweg 414) is nog geen besluit genomen.
  • Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd volgens een flexibel concept. Dat maakt het mogelijk het gebouw breed in te zetten en steeds weer aan te passen aan veranderende toekomstige inzichten rondom onderwijs en leren.

Meerjarig huisvestingsplan

Met een nieuw gebouw voor Vitalis College zet ROC West-Brabant een verdere stap in de uitrol van het meerjarig huisvestingsplan. Dat is gericht op het voltooien van een optimaal voorzieningenniveau voor het gehele beroepsonderwijs voor VMBO en MBO. In Breda zijn in dat kader de laatste jaren al de nodige stappen gezet, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw voor Scala en Praktijkschool. 

De noordelijke rondweg in Breda groeit daarmee steeds meer uit tot een soort ‘onderwijsader’ met VMBO en MBO-scholen: Scala, Prinsentuin College, Praktijkschool Breda en Kellebeek College. Deze maand nog opent de Bouwschool zijn deuren waarin ook Radius College een aantal opleidingen gaat verzorgen. En in 2018 sluit Vitalis College daarbij aan.