Toch een opleiding bij defensie ondanks de bezuinigingen

Woensdag 20 november 2013 -

Regelmatig is defensie in het nieuws als het gaat over allerlei bezuinigingsmaatregelen. Onze studenten, maar ook hun ouders en verzorgers geven regelmatig aan dat deze bezuinigingen tot veel onrust leiden.

Defensie heeft er daarom voor gekozen om via een brief aan ouders/verzorgers van de huidige studenten én van toekomstige studenten van opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (niveau 2 en 3) enige duidelijk te verschaffen omtrent het aannamebeleid in relatie tot de genoemde bezuinigingen.