Opleiding KMAR vol

Woensdag 17 februari 2016 -

Vanwege het grote aantal aanmeldingen en het aantal beperkte opleidingsplaatsen bij de opleiding Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee, is aanmelden voor deze opleiding helaas niet meer mogelijk.

Studenten die toch richting het blauwe uniform willen, adviseren we zich te oriënteren op de opleidingen Beveiliger / Handhaver Toezicht en Veiligheid / Handhaver Toezicht en Veiligheid-Politie.

Tijdens de extra open avond bieden we  de gelegenheid om aanvullende informatie in te winnen over deze opleidingen en/of in overleg te gaan. Uiteraard kunnen leerlingen zich bij vragen ook tot ons wenden via het Stip (Studie informatie punt).