Jaarplan 2014

Dinsdag 10 december 2013 - Ieder jaar maakt Vitalis college een jaarplan. In het jaarplan staan de acties en focuspunten voor het betreffende kalenderjaar.

In 2014 zetten we onze eigen studenten, ouders, werkveld, bedrijven, toeleverende- en afnemende scholen nadrukkelijk op de voorgrond. Wat vragen deze partijen van ons en hoe kunnen wij als school hieraan voldoen? Daarbij gaan we uiteraard met onze klanten in gesprek. Dit doen we via diverse overleggen, bijvoorbeeld met de studentenraad, studentenpanels, ouderraad, decanenkringen, werkveldoverleg en andere overlegvormen. Met de input uit deze gesprekken, gaan we aan de slag om onze organisatie nog meer vanuit het klantperspectief en dus nog klantgerichter te laten functioneren. Het spreekwoord luidt niet voor niets: de klant is koning!

Bovenstaande tekst bevat een aantal high lights uit ons jaarplan. De uitgebreide versie kunt u hier lezen/downloaden.